Kontakt

Adresa:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9/1111
812 15 Bratislava 1
 
tel: 02/654 21 575, Dušan Velič, Monika Jerigová
(+421-2)-5249 5205 - SCHS
 
e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com

Organizačný výbor

Dušan Velič – predseda
Monika Jerigová – výkonná tajomníčka
Zuzana Hloušková – hospodárka
Miroslav Michalka – vtz
Mária Omastová – vedecká tajomníčka
Jitka Ulrichová – vedecká tajomníčka