Termíny

Registrácia – do 1. júna 2013 predĺžená do 01.07.2013

Platba – do 1. júla 2013

Abstrakt –  do 1. júla 2013