slideshow image

Konferenčné poplatky

účastník (člen ASChFS, AČChS, SChS) 395 €
študent, doktorand (člen ASChFS, AČChS, SChS) 345 €
dôchodca (člen ASChFS, AČChS, SChS) 375 €
príplatok za nečlena 100 €
príplatok za jednolôžkovú izbu 200 €
sprevádzajúca osoba 375 €
príplatok za každý ďalší príspevok 75 €

Registrácia po termíne pri zaplnenej ubytovacej kapacite, bude navýšená o 200 € na zabezpečenie nánáhradného ubytovania.

Konferenčný poplatok zahŕňa:
konferenčné materiály, ubytovanie v dvojposteľovej izbe s plnou penziou (od večere 9. 9. 2013 po obed 13. 9. 2013 vrátane), uvítací večierok, vínny a pivný večer, prestávkové občerstvenie, záverečný večierok, plaváreň, miestny poplatok, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.
Študentský konferenčný poplatok zahrňuje ubytovanie v trojposteľovej izbe.

Storno podmienky:

Plná suma bude vrátená len v prípade, ak sa zaregistrovaný účastník odhlási zaslaním emailu na zjazd.chemikov@gmail.com do 09. augusta 2013 vrátane. Po tomto termíne bude vrátená suma len za ubytovanie a stravu. Položka vložné sa nevracia.

Majiteľ účtu: Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 37 Bratislava
IČO: 178900
IČ DPH: SK2020801563
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava – centrum
Číslo účtu: 1277715556 / 0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Variabilný symbol: Váš dátum narodenia (ddmmrr)
(do Poznámky uveďte prosím Vaše meno)

Poznámka: V prípade, ak organizácia platí za viacerých účastníkov, prosíme poslať rozpis poplatku.

Upozornenie: Prosíme o zabezpečenie platby v uvedenej výške s ohľadom na bankové poplatky, ktoré sú nákladmi platiaceho. Ak suma nebude v súlade s registračným poplatkom, rozdiel bude potrebné doplatiť na mieste pri osobnej registrácii v hotovosti v €.

Sprevádzajúce osoby

Ak na proforma faktúre nechcete mať položku za sprevádzajúce osoby, tak ich prosím do formulára nezadávajte, ale napíšte počet a nasledovné údaje


Priezvisko, meno:
Dátum narodenia:
Číslo OP (pasu):
Adresa bydliska podľa OP:
Rodné číslo:

na email zjazd.chemikov@gmail.com .