Formy prezentácie

Poster

Rozmery: 800 mm šírka x 1 000 mm dĺžka

Súťaž posterov v príprave.

Prednáška

Formát MS Powerpoint

  • pozvaná prednáška 40 min. + 10 min. diskusia,
  • prednáška 20 min. + 5 min. diskusia.

Panelová diskusia ako záver zjazdu.

Abstrakt v časopise ChemZi Ročník 9, Číslo 1, Rok 2013 (leto).
Publikácia v nasledujúcich číslach ChemZi.

Prezentovanie firiem

Na prezentáciu bude vytvorený priestor v obedňajších a večerných blokoch. Poplatok za prezentovanie firmy je 400 € na tri dni - utorok, streda a štvrtok t. j. 10.9. – 12.9. 2013.

Poplatok zahŕňa zabezpečenie výstavného stola, stoličky, elektrickej prípojky, registráciu pre jednu osobu a reklamu firmy v zjazdových materiáloch. V prípade záujmu je možné vytvoriť aj prezentáciu vo večernom bloku paralelne s posterovou sekciou. Prenájom prednáškovej miestnosti je 50 € na jednu prednášku. Ubytovanie a stravu si zástupcovia firiem zabezpečujú sami, v prípade záujmu je možnosť zabezpečenia organizátormi zjazdu. Poplatok za prezentovanie sa rieši individuálne kontaktom na e-mail zjazd.chemikov@gmail.com, kde budú s Vami dohodnuté konkrétne možnosti a podmienky prezentovania.