Program

Program 65. zjazdu chemikov

Program prednášok (pdf - cca 450KB).

Pondelok 9. 9. 2013

09:00 – 18:30

Registrácia účastníkov, recepcia Hutníka II

14:00 – 18:30

Organizovaný odvoz autobusmi zo železničnej stanice Poprad

19:00 – 24:00

Uvítací večierok

Utorok 10. 9. 2013

08:30 – 09:00

Odvoz autobusmi z hotelového komplexu Hutník do Tatranskej Lomnice, kino Tatry

09:00 – 09:15

Otvorenie zjazdu, kino Tatry

09:15 – 10:00

Plenárna nobelovská prednáška – prof. Ada E. Yonath

10:00 – 11:30

Príhovory zástupcov sponzorov, predstaviteľov chemických spoločností a asociácií a funkcionárov SAV a fakúlt s chemickým profilom

11:30 – 12:00

Odvoz autobusmi z Tatranskej Lomnice do hotelového komplexu Hutník

12:30 – 13:25

Obed v hotelovom komplexe Hutník, prvý turnus

13:25 – 14:20

Obed v hotelovom komplexe Hutník, druhý turnus

14:20 – 18:00

Prednášky v sekciách, príprava posterov

18:00 – 19:00

Večera v hotelovom komplexe Hutník, prvý turnus

19:00 – 20:00

Večera v hotelovom komplexe Hutník, druhý turnus

20:00 – 24:00

Posterové prezentácie, hotelový komplex Hutník - telocvičňa, vínny večer

Streda 11. 9. 2013

08:30 – 12:25

Prednášky v sekciách, príprava posterov

12:30 – 13:25

Obed v hotelovom komplexe Hutník, prvý turnus

13:25 – 14:20

Obed v hotelovom komplexe Hutník, druhý turnus

14:00 – 18:00

Výlety

18:00 – 19:00

Večera v hotelovom komplexe Hutník, prvý turnus

19:00 – 20:00

Večera v hotelovom komplexe Hutník, druhý turnus

20:00 – 21:00

Seminár k 265. narodeninám Leopolda Antona Ruprechta, významného chemika 18. storočia, rodáka zo Smolníka

20:00 – 24:00

Posterové prezentácie, hotelový komplex Hutník - telocvičňa, pivný večer

Štvrtok 12. 9. 2013

08:30 – 12:25

Prednášky v sekciách

12:30 – 13:25

Obed v hotelovom komplexe Hutník, prvý turnus

13:25 – 14:20

Obed v hotelovom komplexe Hutník, druhý turnus

14:20 – 18:15

Prednášky v sekciách

19:00 – 24:00

Záverečný večierok, hotel Hutník, vyhodnotenie súťaže posterov

Piatok 13. 9. 2013

08:30 – 11:05

Prednášky v sekciách

11:10 – 12:00

Panelová diskusia ako záver zjazdu

12:00 – 13:00

Obed v hotelovom komplexe Hutník

13:00 – 14:00

Odchod, odvoz autobusmi do Popradu

Programový výbor

Prof. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc. (SChS)
Doc. RNDr. Milan Drábik, PhD. (SChS)
Mgr. Martin Danko, PhD. (SAV, BA)
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. (SChS)
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (SChS)
Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (SChS)
Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (SChS)
Ing. Roman Karlubík, MBA (ZCHFP)
Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (SSPCH)
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (SChS)
Mgr. Katarína Javorová (SChS)
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (SChS)
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Florián, DrSc. (SCHS)
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (STU, BA)
Prof. Ing. Marián Koman, DrSc. (STU, BA)
Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (STU, BA)
Prof. Ing. Martin Bajús, DrSc. (STU, BA)
Ing. Michal Korenko, PhD. (SAV, BA)
Prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. (STU, BA)
Doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. (UK, BA)
Doc. Ing. Milan Vrška,CSc. (STU, BA)
Prof. RNDr. Milan Hutta, DrSc. (UK, BA)
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. (UK, BA)
Prof. Ing. Milan Remko, DrSc. (UK, BA)
Doc. Mgr. Radoslav Šebesta, PhD. (UK, BA)
Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (STU, BA)
Ing. Ján Hirsch, DrSc. (SAV, BA)
Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (STU, BA)
Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. (STU, BA)
Doc.Ing. Ján Reguli, PhD. (TU, TT)
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (UK, BA)
Doc. RNDr. Mária Reháková, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc.RNDr. Katarína Reiffová, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, CSc. (TU, KE)
Prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. (TU, KE)
RNDr. Slávka Hamuľáková, PhD. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. (UPJŠ, KE)
Doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. (TU, KE)
Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. (UPJŠ, KE)
Ing. Elena Kulichová (Nováky SChS)
RNDr. Helena Vicenová (ZUCH)
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. (SChS)