Prihláška na 65. zjazd chemikov

Registrácia nových účastníkov.
Prihlásenie registrovaných účastníkov.

Abstrakt

Šablóna pre abstrakt. Rozsah abstraktu je maximálne 200 slov (vlastný text abstraktu, bez nadpisu, autorov, afiliacií). Prijímame abstrakty vo formáte Microsoft Office Word (*.doc). Ak používate verziu MS Office Word 2007, prosíme uložte súbor (Save as) vo formáte Word 97-2003 Document (*.doc).
Súbor nazvite podľa nasledujúceho kľúča:
ČísloSekcie_Priezvisko_prednaska/poster.doc
.

Napríklad: 02_Zeman_poster.doc , 05_Havlicek_prednaska.doc .

V názve súboru prosím nepoužívajte diakritické znamienka.

Abstrakt prosím zašlite na adresu zjazd.chemikov@gmail.com.
Do Subject/Predmet uveďte prosím vaše priezvisko a slovo "abstrakt". Napríklad "Zeman abstrakt"

O úspešnom doručení abstraktu vás budeme informovať emailom spravidla do 3 dní.

Sprevádzajúce osoby

Ak na proforma faktúre nechcete mať položku za sprevádzajúce osoby, tak ich prosím do registračného formulára nezadávajte, ale napíšte počet a nasledovné údaje


Priezvisko, meno:
Dátum narodenia:
Číslo OP (pasu):
Adresa bydliska podľa OP:
Rodné číslo:

na email zjazd.chemikov@gmail.com .