Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Výzva na publikovanie v Chemical Papers

Updated: 28. Feb. 2006
Z dôvodu nízkeho počtu záujemcov o publikovanie v Chemical Papers nebolo možné zostavit špeciálne číslo venované 57. zjazdu chemických spoločností. Všetky zaslané manuskripty budú predložené redakcii Chemical Papers na štandardný review proces. O stave Vašej publikácie kontaktujte redakciu Chemical Papers.

Uzávierka zasielania manuskriptov do časopisu Chemical Papers je 9. január 2006. Formát, rozsah a zameranie ako pôvodná vedecká práca musia byť v súlade s Inštrukciami pre autorov - DOC (68 kB). Manuskripty, samozrejme v anglickom jazyku, podliehajú review procesu. Vydanie sa očakáva v roku 2006 ako 4. dvojčíslo 60. ročníka s počtom publikácií 24. Toto obmedzenie vyplýva z edičného plánu časopisu. Chápeme nepomer kapacity zjazdu a kapacity časopisu a tak na základe počtu a požadovanej kvality manuskriptov podnikneme ďalšie kroky. Prosíme, publikácie posielajte v elektronickej forme na schs@chtf.stuba.sk, s názvom vo forme priezviska autora.


Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety