Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Odborné sekcie a garanti

1. Analytická a fyzikálna chémia

(Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Teoretická chémia, Jadrová chémia, Elektrochémia, Fotochémia, Chromatografia, Chemometria, Molekulové modelovanie, Počítačová chémia, Laserová chémia, Molekulárna spektroskopia, Chemická fyzika)

Garanti sekcie:

Prof. Ing. Ján LABUDA, DrSc.
Katedra analytickej chémie, FCHPT STU, Bratislava
Prof. RNDr. Andrej STAŠKO, DrSc.
Katedra fyzikálnej chémie, FCHPT STU, Bratislava

2. Anorganická a materiálová chémia

(Anorganická chémia, Chémia materiálov, Íly, Nanotechnológia, Mechanochémia, Úprava povrchov, Biomateriály)

Garanti sekcie:

Prof. Ing. Marián KOMAN, DrSc.
Katedra anorganickej chémie, FCHPT STU, Bratislava
RNDr. Milan DRÁBIK, CSc.
Ústav anorganickej chémie, SAV, Bratislava

3. Organická chémia a polyméry

(Organická chémia, Polyméry, Vlákna, textil a fólie, Sacharidy a glykokonjugáty, Farmaceutická chémia, Drevo, celulóza a papier)

Garanti sekcie:

Doc. Ing. Viktor MILATA, CSc.
Katedra organickej chémie, FCHPT STU, Bratislava
Ing. Mária OMASTOVÁ, PhD.
Ústav polymérov, SAV, Bratislava

4. Vyučovanie a história chémie

(Vyučovanie chémie, História chémie, Prezentácia chémie verejnosti, Chemická informatika)

Garanti sekcie:

Prof. RNDr. Peter SILNÝ, CSc.
Katedra didaktiky prírodných vied, PRIF UK, Bratislava
Prof. RNDr. Jozef ČÁRSKY, CSc.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej chémie, LF UK, Bratislava

5. Životné prostredie a biotechnológia

(Životné prostredie, Biotechnológia, Biochémia, Potravinárska chémia, Toxikológia, Rádioekológia, Molekulárna Biológia)

Garanti sekcie:

Prof. Ing. Vasil KOPRDA, DrSc.
Katedra enviromentálneho inžinierstva, FCHPT STU, Bratislava
Doc. Ing. Štefan SCHMIDT, PhD.
Katedra potravinárskej technológie, FCHPT STU, Bratislava

6. CHEMPROGRESS

(Priemyselné inžinierstvo, Technológie, Prepojenie vedy a priemyslu)

Garanti sekcie:

Prof. Ing. Vendelín MACHO, DrSc.
Katedra chémie a technológie polymérov, FPT TnUAD, Púchov
Prof. Ing. Jiří HANIKA, DrSc.
Ústav chemických procesů, AV ČR, Praha

Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety