Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Deadlines

Záväzná prihláška: 16.5.2005  ZMENA  13.6.2005

Zaslanie abstraktu: 13. 6. 2005

Pre abstrakty poslané po deadline nevieme zaručiť opublikovanie v časopise ChemZi.

Platba: 13. 6. 2005

Záväzné prihlášky aj abstrakty s názvom "meno-číslo sekcie" posielať na schs@chtf.stuba.sk


Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety