Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Často kladené otázky

Q: Sú v poplatku zahrnuté všetky sprievodné akcie ako to bolo písané v 1. cirkulári?
A: Sú tam zahrnuté všetky sprievodné akcie ako to bolo písané v 1. cirkulári, uvítacia party 4. 9. 2005 aj opekačka v stredu 7. 9. 2005, ktorá sa však v prípade zlého počasia alebo iných relevantných príčin nebude konať a nahradí ju iný program, ktorý bol v 2. cirkulári uvedený pod všeobecným názvom spoločenský večer.
Výlety sa platia zvlášť organizujúcej agentúre.

Q: Je možné prísť do Tatier skôr a zdržať sa aj dlhšie?
A: Je to možné a bude sa to riešiť so záujemcami a hotelom Hutník až po registrácii, zaplatení poplatku, a rozdelení účastníkov do izieb, aby neskôr nenastali komplikácie s ubytovaním.

Q: Ako sa budú rozpisovať faktúry?
A: Faktúry sa budú dávať na mieste v hoteli Hutník a riešené budú na individuálnej báze v súlade s platnými pravidlami.

Q: Ako vypĺňať prihlášku pre doprovodnú osobu (pokiaľ sa za ňu platí z iného konta)?
A: Vyplňte zvlášť prihlášku pre doprovodnú osobu so všetkými požadovanými a relevantnými údajmi.

Q: Dá sa upraviť suma za konferenciu napr. odrátaním jedla alebo individuálnym lacným ubytovaním?
A: Vzhľadom na novú koncepciu organizovania konferencie sa ju snažíme udržať "pod jednou strechou", teda v hoteli Hutník, najmä kvôli prehĺbeniu odborného aj spoločenského rozmeru. Jedlo tam musí byť zarátané, kedže zapĺňame celú kapacitu hotela aj s plnou penziou. Týmto spôsobom sa dala udržať cena na rozumnej úrovni. Tak isto je vypočítané ubytovanie, pre študentov v trojiciach, ostatní účastníci po dvojiciach. Teda z celkovej sumy sa tieto položky bohužiaľ odrátať nedajú.

Q: Aká je presná adresa banky v ktorej je účet SCHS?
A: Platby chodia cez ústredie, teda presnú adresu nie je nutné vedieť, ale kto má záujem, tu je:

VÚB a.s., Bratislava centrum, Gorkého 7, 813 20 Bratislava

Q: Je možné dostať obed vo forme balíčka?
A: Áno, na požiadanie je možné si objednať obed aj vo forme balíčkov.

Q: Možno v Chemical Papers opublikovať aj viac príspevkov?
A: Áno. Každý príspevok, ktorý sa zašle do Chemical Papers prechádza cez review redakčnej rady a pokiaľ bude spĺňať nimi požadovanú kvalitu, bude uverejnený.

Q: Kedy a komu posielať články do Chemical Papers?
A: Výzva na posielanie článkov do Chemical Papers ešte nie je aktuálna, autori budú včas informovaní. Záujemcovia o článok v Chemical Papers budú vyzvaní po zjazde na zaslanie manuskriptu v rosahu 2500 slov. Dátum vydania sa očakáva v roku 2006, treba zdôrazniť, že ide o limitovanú edíciu, ktorá okrem toho samozrejme podlieha review procesu. Momentálne sa diskutuje aj finančná náročnosť a z toho vyplývajúce finančné zaťaženie.

Q: Ako písať publikáciu do Chemical Papers?
A: Inštrukcie pre autorov sú na web stránke pod názvom Informácie pre autorov.

Q: Bude časopis Chemical Papers s príspevkami k dispozícii už na konferencii?
A: Pravdepodobne nie, k dispozícii bude casopis ChemZi s abstraktami, ako je zvykom.


Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.


Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety