Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Kontakt

Adresa:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 37 Bratislava
 
tel: 02/654 21 575, Dušan Velič, Monika Aranyosiová
02/5932 5299 - SCHS
fax: 02/5249 5205
e-mail:schs@chtf.stuba.sk

Organizačný výbor:
Dušan Velič - predseda
Miloš Revús - podpredseda za SSPCH
Vladimír Báleš - podpredseda za SSCHI
Ján Knopp - podpredseda za SSBMB
Jozef Čižmárik - podpredseda za SFS
Michal Uher - vedecký tajomník
Pavel Drašar - vedecký tajomník
Martin Jambrich - koordinačný tajomník
Zuzana Hloušková - hospodár
Markéta Bláhová - hospodár
Marta Sališová - organizačný tajomník
Monika Aranyosiová - výkonný tajomník

Tešíme sa na Vašu účasť. OV


Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety