Hlavicka (30K)
Vitajte
Miesto
Doprava
Prihláška
Program
Odborné sekcie a garanti
Informácie o prezentáciách
Plenárna prednáška
Pozvané prednášky
Deadlines
Poplatky
Prvý cirkulár
Druhý cirkulár
Kontakt
FAQ

Program 57. zjazdu chemických spoločností

!!! Program zjazdu v PDF formáte.!!!
!!! Program prednášok v PDF formáte.!!!
!!! Zoznam prednášok a posterov v PDF formáte.!!!

Nedeľa 04. Sep 2005

09:00 - 18:00: Registrácia účastníkov, recepcia II.

14:00 - 17:00: Organizovaný odvoz autobusmi zo železničnej stanice Poprad

19:00 - 24:00: Welcome Party, recepcia I., jedáleň a spoločenská miestnosť

Pondelok 05. Sep 2005

08:30-09:00: Odvoz autobusmi z hotelového komlexu Hutník do Tatranskej Lomnice, kino Tatry

09:00-11:00: Otvorenie zjazdu, kino Tatry, príhovory primátora Ing. J. Mokoša, zástupcov sponzorov, predstaviteľov chemických spoločností a asociácií a funkcionárov SAV a fakúlt s chemickým profilom

11:00-12:00: Plenárna prednáška nositeľa Nobelovej ceny za chémiu Prof. A. Zewaila

12:00-12:30: Valné zhromaždenie SCHS, kino Tatry

12:30-13:25: Obed v hotelovom komplexe Hutník, prvý turnus

13:25-14:20: Obed v hotelovom komplexe Hutník, druhý turnus

14:30-17:55: Prednášky v sekciách, príprava posterov

18:00-19:00: Večera v hotelovom komplexe Hutník, prvý turnus

19:00-20:00: Večera v hotelovom komplexe Hutník, druhý turnus

20:00-24:00: Posterová prezentácia, hotelový komplex Hutník - telecvičňa, vínny večer

Utorok 06. Sep 2005

08:30-11:55: Prednášky v sekciách, príprava posterov

12:00-13:00: Obed, prvý turnus

13:00-14:00: Obed, druhý turnus

14:00-18:00: Výlety

18:00-19:00: Večera, prvý turnus

19:00-20:00: Večera, druhý turnus

20:00-24:00: Posterová prezentácia, hotelový komplex Hutník - telocvičňa, pivný večer

Streda 07. Sep 2005

08:30-11:55: Prednášky v sekciách

12:00-13:15: Obed, prvý turnus

13:15-14:30: Obed, druhý turnus

14:30-17:55: Prednášky v sekciách

18:00-19:00: Odvoz autobusmi z hotelového komplexu Hutník na Medvediu lúku

19:00-24:00: Opekačka pri muzike, vyhodnotenie najlepších posterov, Medvedia lúka

Štvrtok 08. Sep 2005

08:30-11:55: Prednášky v sekciách, panelová diskusia ako záver 57. zjazdu chemických spoločností

12:00-14:30: Obed a odchod


Prof. Zewail
v médiách
Chemical Papers
VÝZVA
Fotogaléria Sponzori Výlety