Kontakt

Adresa:
Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 37 Bratislava
 
tel: 02/654 21 575, Dušan Velič, Monika Aranyosiová
02/5932 5299 - SCHS
fax: 02/5249 5205
e-mail:schs@chtf.stuba.sk

Organizačný výbor

Dušan Velič – predseda
Monika Aranyosiová – výkonný tajomník
Viktor Milata – vedecký tajomník
Pavel Drašar – vedecký tajomník
Zuzana Hloušková – hospodár
Miroslav Michalka - vtz