Termíny

Registrácia – do 1. júna 2007

Platba – do 1. júla 2007

Abstrakt – do 1. júla 2007 15. júna 2007