Konferenčné poplatky

účastník (člen ASChFS, AČChS, SChS) 8 000 Sk
študent, doktorand (člen ASChFS, AČChS, SChS) 6 000 Sk
dôchodca (člen ASChFS, AČChS, SChS) 7 000 Sk
príplatok za nečlena 2 000 Sk
príplatok za jednolôžkovú izbu 4 000 Sk
sprevádzajúca osoba 7 000 Sk
príplatok za každý ďalší príspevok 2 500 Sk

Konferenčný poplatok zahŕňa:
konferenčné materiály, ubytovanie v dvojposteľovej izbe s plnou penziou (od večere 2. 9. po obed 6. 9.), uvítací večierok, vínny a pivný večer, prestávkové občerstvenie, opekačku, plaváreň, miestny poplatok, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.

Majiteľ účtu: Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 37 Bratislava
IČO: 178900
IČ DPH: SK2020801563
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava – centrum
Číslo účtu: 1277715556 / 0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Variabilný symbol: Váš dátum narodenia (ddmmrr)
(do Poznámky uveďte prosím Vaše meno)

Poznámka: V prípade, ak organizácia platí za viacerých účastníkov, prosíme poslať rozpis poplatku.

Upozornenie: Prosíme o zabezpečenie platby v uvedenej výške s ohľadom na bankové poplatky, ktoré sú nákladmi platiaceho. Ak suma nebude v súlade s registračným poplatkom, rozdiel bude potrebné doplatiť na mieste pri osobnej registrácii v hotovosti v Sk.