Plenárna prednáška

Plenárnu prednášku prisľúbil významný kandidát na Nobelovu cenu Prof. Ertl z Fritz Haber inštitútu.

Ertl_ (2K)