Na tejto stránke nájdete historické materiály viažúce sa k histórii Slovenskej chemickej spoločnosti, z ktorých budú všetky elektronizované a k stiahnutiu odtiaľto vo formáte .pdf. Slovenská chemická spoločnosť si vyhradzuje autorské práva k zverejneným materiálom a na požiadanie sa vyjadrí ku každej žiadosti o ich použitie. Tým samozrejme nie je dotknutá povinnosť riadnej citácie bibliografických zdrojov vrátane internetových.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že niektoré fotografie sa nachádzajú na tomto webe vo Fotogalérii.

 

 

Vydala Academia Praha 1966, 146 s., 23 obr.

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

Vydala Česká společnost chemická, pobočka Brno, 1999, 54 s.

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

autori O. Hanč, J. Tomko, Vydala Academia Praha, 1980, 165 s.

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

Vydala Academia Praha, 1987, 288 s.

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

Vydala Slovenská chemická spoločnosť pre vnútornú potrebu, Bratislava, 1997, 52 s.

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

 

Zväzok 4, autori M. Uher, J. Tomko, J. Čársky, D. Heřmanová, Vydala Slovenská chemická spoločnosť, Bratislava, 2011, 235 s.

ISBN 80-227-1564-6

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

 

 

 

 

 

Vydala Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 40 s.

Autor: J. Čársky

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zv. 1, Vydala SSPCH v Bratislave, 1977, 178 s.

Lektorovali: M. Ilavský, J. Havránek, J. Kuka

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 2, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1979, 231 s.

 

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 3, Vydala SPCh v Bratislave, 1982, 190 s.

Zostavil a upravil: F. Mikula a P. Klucho

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 4, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1983, 166 s.

Zostavil a upravil: F. Mikula

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

 

Zv. 5, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1984, 128 s.

Zostavil a upravil: F. Mikula a P. Klucho

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 6, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1985, 95 s.

Zostavili a upravili: F. Mikula, P. Klucho

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 7, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1987, 264 s.

Zostavil a upravil: F. Mikula a P. Klucho

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 8, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1990, 192 s.

Zostavili a upravili: V. Kočí, F. Mikula

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

Zv. 9, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1991, 122 s.

Zostavili a upravili: V. Kočí, F. Mikula

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

 

Zv. 10, Vydala ČSVTS v Bratislave, 1992, 184 s.

Zostavil a upravil: V. Kočí

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 11/1, Vydal ZSVTS v Bratislave, 1998, 129 s.

Zostavil a upravil: V. Kočí

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

 

Zv. 11/2, Vydal ZSVTS v Bratislave, 1998, 108 s.

Zostavil a upravil: V. Kočí

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

 

Zv. 12, Vydali Slovenská spoločnosť pre priemyselnú chémiu Bratislava, Česká spoločnosť pre priemyselnú chémiu Praha, Chemickotechnologick fakulta STU Bratislava, Výskumný ústav chemických vlákien Svit, 1996, 152 s.

Vypracovali: M. Jambrich, A. Marcinčin, D. Budzák

Link na stiahnutie .pdf súboru

 

Zv. 13, Vydal ZSVTS v Bratislave, 1999, 312 s.

Autorský kolektív pod vedením M. Jambricha

Link na stiahnutie .pdf súboru